Awkward #502

Jenna orsakar en olycka i skolan som får överraskande följder. Samtidigt måste Matty hantera efterdyningarna av konfrontationen med Jake.